Wednesday, September 23, 2015

Perbandingan Antara Variasi Selanjar dan Variasi Tak Selanjar

Persamaan

Kedua-dua variasi ini menunjukkan perbezaan ciri antara individu dalam spesies yang sama.


Perbezaan

Dari segi
Variasi selanjar
Variasi tak selanjar
Jenis perbezaan
Menunjukkan perbezaan beransur-ansur bagi sesuatu ciri.
Menunjukkan perbezaan yang ketara bagi sesuatu ciri.
Ciri perantaraan
Terdapat ciri perantaraan.
Tiada ciri perantaraan.
Jenis variasi
Variasi kuantitatif.
Variasi kualitatif.
Bentuk graf
Taburan normal.
Taburan diskrit.
Faktor penyebab variasi
Disebabkan oleh faktor genetik dan faktor persekitaran.
Disebabkan oleh faktor genetik sahaja.
Pemindahan ciri ke zuriat
Ciri yang dipengaruhi oleh persekitaran tidak dapat diturunkan kepada zuriat.
Boleh diturunkan kepada zuriat.
Bilangan gen yang terlibat
Dikawal oleh beberapa gen dengan beberapa pasang alel.
Dikawal oleh gen tunggal dengan dua atau lebih alel.
Contoh
Ketinggian, berat badan, warna kulit, kepintaran.
Kebolehan menggulung lidah, kumpulan darah, corak cap ibu jari, bentuk cuping telinga, kehadiran lesung pipit.


6 comments: