Tuesday, August 25, 2015

Karbohidrat

Karbohidrat ialah kumpulan sebatian organik yang penting dalam banyak proses biologi.

Semua karbohidrat terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen.

Nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul karbohidrat adalah 2 : 1.

Terdapat 3 jenis karbohidrat:

1) Monosakarida (gula ringkas)
  • Glukosa.
  • Fruktosa.
  • Galaktosa.

2) Polisakarida
  • Kanji.
  • Selulosa.
  • Glikogen.

3) Disakarida (gula kompleks)
  • Maltosa.
  • Sukrosa.
  • Laktosa.


No comments:

Post a Comment