Tuesday, May 12, 2015

Kesan-kesan Penyahhutanan dan Lain-lain

Penyahhutanan menyebabkan hakisan tanah, tanah runtuh dan banjir kilat

Apabila pokok-pokok hutan ditebang dan kawasan baharu diterokai untuk pertanian, permukaan tanah akan terdedah kepada hakisan oleh angin dan hujan.

Hakisan tanah berlaku apabila permukaan tanah terutamanya lapisan atas tanah yang dilitupi bahan organik dan butiran halus sentiasa ditiup angin dan dialirkan oleh air hujan.

Tanpa sistem akar untuk mencengkam tanah, struktur tanah menjadi tidak stabil. Apabila hujan turun dengan lebat untuk suatu jangka masa yang panjang, lapisan atas tanah terhakis dengan mudah dan ini menyebabkan tanah runtuh (landslide) terutamanya di lereng bukit.

Tanah yang terhakis dibawa oleh air hujan dan termendap di dasar sungai.

Enapan lumpur di sungai menyebabkan sungai menjadi semakin cetek. Apabila hujan lebat turun, air sungai melimpahi tebing menyebabkan banjir kilat terutamanya di kawasan lembah yang rendah.

Banjir kilat (flash flood) berlaku dengan cepat pada musim tengkujuh. Aras air sungai naik dan susut dengan cepat.

Banjir merosakkan harta benda dan juga tanah untuk pertanian. Banjir yang berterusan akan mengganggu usaha dan aktiviti pertanian.

Secara lazimnya, hakisan tanah dan banjir menghakis permukaan tanah dan menyebabkan larut resap serta mengurangkan kandungan nutrien (nutrient) dalam tanah apabila air banjir mengalirkan nutrien ke tempat lain.Penyahhutanan menyebabkan kehilangan biokepelbagaian

Penyahhutanan (deforestation) memusnahkan pelbagai spesies flora dan fauna dalam hutan dan menyebabkan sebahagiannya hampir pupus. Keadaan ini mengurangkan biokepelbagaian (biodiversity).

Spesies tumbuhan yang mempunyai nilai perubatan menghadapi ancaman kepupusan.

Habitat bagi kebanyakan spesies flora dan fauna turut termusnah, sertan rantaian makanan juga turut terganggu.


Peningkatan kandungan gas karbon dioksida

Penyahhutanan menyebabkan kurang gas karbon dioksida diserap oleh tumbuhan. Oleh itu, kandungan gas karbon dioksida dalam atmosfera akan meningkat.

Pada masa yang sama, kandungan oksigen di atmosfera berkurang kerana kurang oksigen dibebaskan oleh tumbuhan semasa fotosintesis (photosynthesis).

Kitar karbon dan kitar oksigen juga turut terganggu.

Pembakaran hutan menyebabkan pencemaran udara (air pollution) dengan membebaskan lebih banyak karbon dioksida ke atmosfera.

Pengumpulan gas karbon dioksida di atmosfera memerangkap haba dan ini menyumbang kepada kesan rumah hijau (greenhouse effect).


Kesan terhadap iklim

Hampir separuh daripada hujan yang turun di kawasan hutan hujan tropika berasal daripada proses transpirasi tumbuhan  di hutan itu sendiri.

Awan yang terbentuk daripada air yang tersejat melalui transpirasi membantu memantulkan sinaran matahari dan menyebabkan keadaan persekitaran menjadi kurang panas serta lembap.

Apabila penyahhutanan diteruskan, sumber air yang membentuk awan berkurang, menyebabkan kitar air terganggu. Keadaan ini menyebabkan keadaan cuaca menjadi panas dan kering.


Pembakaran bahan api fosil dan kesannya

Pembakaran bahan api fosil menyumbangkan kira-kira 75% karbon dioksida ke dalam atmosfera.

Peningkatan aras karbon dioksida dalam atmosfera menyumbang kepada kesan rumah hijau dan pemanasan global.


Pertanian intensif dan kesannya

Penggunaan tanah untuk pertanian intensif mengurangkan ruang dan sumber untuk spesies lain.

Dalam pertanian intensif, petani menggunakan baja tak organik yang mengandungi ion nitrat, fosfat dan kalium untuk meningkatkan hasil pertanian.

Ion nitrat dan ammonium adalah sangat larut dan akan melarut resap serta dialirkan ke dalam sungai dan tasik.

Keadaan ini membawa kepada eutrofikasi (eutrophication).


Kesan peningkatan bahan buangan domestik dan industri

Penambahan bilangan penduduk meningkatkan pembuangan bahan buangan domestik dan industri.

Pembuangan bahan buangan di tapak pelupusan sampah membahayakan organisma hidup kerana bahan toksik dan bahan pencemar mudah meresap ke dalam tanah dan mencemarkan sumber air yang berhampiran.

1 comment:

  1. So while you can get get} 35/1 odds on hitting considered one of your numbers, the chances are actually 36/1 if you add the green zero section end result of|as a outcome of} there are 37 segments in total. There are several of} totally different roulette wheels that you can see at land primarily based and on-line casinos. These embrace the 37-pocket single-zero European roulette wheel, the 38-pocket double-zero American wheel, and the 39-pocket triple zero one. While it could not seem like the addition a single quantity or two will have much of an impact, every additional pocket shifts the odds. The so-called ‘Announced’ or ‘Call’ bets are available completely on European/French roulette and you can find them at many new live casino sites for UK players. They are the one bets that are not primarily 먹튀프렌즈 based on the layout of the table, however on the layout of the wheel.

    ReplyDelete