Monday, January 26, 2015

Mekanisme Pertahanan Badan


Mekanisme pertahanan badan (the body’s defence mechanism) melindungi badan daripada jangkitan penyakit melalui tiga jenis pertahanan (three lines of defence system):

  1. Barisan pertahanan kedua (second line of defence) – fagosit (phagocytes).

  2. Barisan pertahanan ketiga (third line of defence) – limfosit (lymphocytes).


No comments:

Post a Comment