Monday, April 2, 2012

Keperluan Pergerakan dan Sokongan

Pergerakan dan sokongan (support and locomotion) pada manusia dan haiwan adalah penting untuk kemandirian (survival) masing-masing.

Pergerakan dan sokongan diperlukan oleh manusia dan haiwan untuk peranan berikut:
  • mencari makanan.
  • perlindungan dengan cara melarikan diri daripada musuh atau mengelakkan diri daripada kecederaan.
  • mencari persekitaran yang sesuai untuk kehidupan.
  • mencari pasangan untuk tujuan pembiakan.
  • membolehkan haiwan berpindah ke tempat lain untuk mengelakkan kesesakan di suatu tempat.

Sistem rangka (skeletal system) adalah penting untuk sokongan dan pergerakan kerana ianya:
  • menyediakan permukaan untuk pelekatan otot.
  • membentuk sendi dan membolehkan pergerakan.
  • menyokong berat badan.

Sokongan yang baik diperlukan untuk pergerakan organisma kerana ia memberikan keseimbangan dan kekukuhan (equilibrium and stability) badan.

No comments:

Post a Comment