Monday, April 16, 2012

Gerak Balas dan Koordinasi

Kebolehan untuk bergerak balas terhadap sesuatu rangsangan merupakan satu keistimewaan bagi semua benda hidup.

Manusia boleh mengesan perubahan yang berlaku di dalam atau di luar badan dan seterusnya bergerak balas terhadapnya.

Semua aktiviti gerak balas badan dikoordinasikan oleh sistem koordinasi badan (coordination system in the body).

Organisma hidup bergerak balas (respond) terhadap perubahan dalam persekitaran dalam (internal environment) dan persekitaran luar (external environment).

Perubahan yang berlaku di persekitaran luar atau dalam badan yang dapat dikesan oleh sistem badan dipanggil rangsangan (stimulus, plural: stimuli).

Tujuan utama organisma hidup (living organism) bergerak balas (respond) terhadap sesuatu rangsangan adalah untuk memastikan kemandirian (survival) organisma tersebut.

Keperluan haiwan (animal) bergerak balas terhadap rangsangan adalah seperti berikut:
  1. Menyesuaikan diri dengan persekitaran.
  2. Mendapat perlindungan daripada kecederaan.
  3. Menjaga keselamatan (bergerak ke tempat yang lebih selamat).
  4. Mengawal atur (to regulate) persekitaran dalam melalui homeotasis.

Keperluan tumbuhan (plant) bergerak balas terhadap rangsangan adalah seperti berikut:
  1. Menerima lebih banyak cahaya matahari (sunlight) untuk fotosintesis (photosynthesis).
  2. Mendapat sokongan yang lebih baik (obtain a better support).
  3. Mendapat bekalan air yang mencukupi (obtain enough water).

No comments:

Post a Comment