Sunday, December 18, 2011

Mengumpul dan Menyusun Data

Data dikumpul mengikut prosedur yang ditetapkan.

Ukuran jarak, masa, berat, isi padu, kepekatan, dan lain-lain mestilah dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah ditentu-ukur (calibrated) supaya nilai-nilai yang diperolehi adalah nilai-nilai yang sebenar.

Data yang telah dikumpul boleh disusun dan dibentangkan dalam pelbagai bentuk seperti dalam bentuk jadual, carta bar, carta pai, graf dan lukisan.

No comments:

Post a Comment