Sunday, December 18, 2011

Analisa Data

Selepas pengumpulan data dan pembentangan, analisa (analyse) mesti dilakukan agar maklumat yang diperolehi daripada kajian boleh diterima pakai (logic).

Hubungan antara 'pemboleh-ubah dimanipulasi' dan 'pemboleh-ubah bertindak balas' dikaji.

Kadang-kala beberapa pengiraan perlu dilakukan untuk membuat data yang diperolehi itu 'bermakna'.

Biasanya, min kumpulan rawatan dibandingkan dengan orang-orang dalam kumpulan rawatan lain dan juga kumpulan kawalan. Nilai min biasanya dibentangkan didalam laporan.

No comments:

Post a Comment