Sunday, December 18, 2011

Membuat Hipotesis

Hipotesis (hypothesis) adalah semata-mata jangkaan/ramalan yang bijak serta logik bagi pemerhatian yang boleh diuji atau disahkan. Hipotesis yang baik hendaklah:
  • Logik (Logical) dan munasabah selaras dengan fakta-fakta yang telah diperbadankan.
  • Ditentu-sahkan (verifiable), yang bermaksud boleh diuji, dan keputusan ujian tersebut boleh diulang atau dibuat kajian lanjut oleh pemerhati bebas.
  • Boleh dibuktikan palsu (falsifiable).
Sebagai contoh, seseorang penyiasat itu boleh membangunkan sebuah hipotesis berkenaan 'lidah buaya adalah berkesan dalam merawat luka-luka kecil'.

No comments:

Post a Comment