Thursday, October 4, 2012

Gen dan Alel

Gen (gene) merupakan unit asas pewarisan (basic unit of inheritance) yang membentuk ciri sesuatu organisma.

Gen terletak pada kromosom (chromosome). Setiap kromosom terdiri daripada beribu-ribu gen.

Kromosom terdiri daripada segmen DNA (asid deoksiribonukleik / deoxyribonucleic acid) pada sepanjang kedudukan tertentu (lokus / locus) di sepanjang kromosom. DNA mengkodkan sintesis protein berfungsi seperti enzim dan protein struktur yang menentukan sesuatu ciri.

Oleh itu, gen mengawal ciri-ciri yang diwarisi (inherited).

Gen yang mengawal ciri tertentu wujud secara berpasangan digelar alel (allele).

Alel adalah bentuk alternatif sesuatu gen yang terletak di lokus (kedudukan) yang setara pada kromosom homolog (homologous chromosomes).

Lokasi gen dan alel pada sepasang kromosom homolog.

Dalam sel diploid, setiap gen biasanya terdiri daripada dua alel. Satu daripada pasangan alel ini berasal dari ibu dan satu lagi berasal dari bapa.

Alel yang menentukan ciri (trait) tertentu akan diwarisi dan dimanifestasikan. Sebagai contoh, trait tinggi dan kerdil adalah untuk ciri ketinggian.

Setiap trait dikawal oleh sepasang alel.

No comments:

Post a Comment