Friday, October 5, 2012

Alel Dominan dan Alel Resesif

Alel (alleles) boleh wujud dalam bentuk dominan (dominant) dan resesif (recessive).

Alel dominan diwakili oleh huruf besar (capital letter) manakala alel resesif diwakili oleh huruf kecil (lower case letter).

Alel dominan akan menunjukkan trait dominan bagi ciri yang dikawal samada kedua-dua alel yang dominan atau hanya satu alel yang dominan hadir.

Sebagai contoh, ketinggian pokok kacang pea dikawal oleh sepasang alel iaitu alel dominan diwakili oleh T dan alel resesif diwakili oleh t. Trait dominan (tinggi) akan dipamerkan apabila kedua-dua alel dominan (TT) hadir atau salah satu alel dominan (Tt) sahaja.

Alel resesif hanya akan menunjukkan ciri yang dikawal apabila alel yang dominan tidak hadir.

Oleh itu, trait resesif hanya akan dipamerkan apabila kedua-dua alel adalah resesif.

Sebagai contoh, trait resesif untuk tumbuhan kerdil akan dipamerkan apabila kedua-dua alel adalah resesif (tt).

No comments:

Post a Comment