Monday, April 23, 2012

Konsep Pewarisan Berdasarkan Eksperimen Mendel

Semua organisma boleh menurunkan ciri-cirinya kepada zuriat masing-masing.

Pemindahan ciri-ciri induk kepada anaknya dari satu generasi ke satu generasi yang lain dikenali sebagai pewarisan (inheritance).

Kajian tentang pewarisan secara saintifik dipanggil sebagai genetik (genetic).

Sesuatu ciri (characteristics) adalah sifat tersendiri bagi sesuatu organisma. Ciri ini boleh diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. Contohnya, ketinggian dan warna kulit.

Sesuatu trait pula adalah varian bagi ciri tertentu.

Setiap ciri yang diwarisi terdiri daripada trait tertentu. Misalnya, ketinggian adalah suatu ciri manakala tinggi atau rendah adalah traitnya.

Jadual di bawah menunjukkan ciri dan trait pokok kacang pea yang dikaji oleh Gregor Mendel.

Ciri dan trait pokok kacang pea.

Beliau adalah ahli sains yang pertama menyarankan teori bahawa ciri yang terdapat pada induk (parent) diturunkan kepada zuriat melalui gamet jantan dan gamet betina (male and female gametes).

Ini menunjukkan bahawa nukleus (nucleus) gamet jantan dan gamet betina membawa maklumat genetik pewarisan ciri tersebut.

Faktor pewarisan (hereditary factor) yang menentukan sesuatu ciri (characteristics) itu dipanggil gen (gene).

No comments:

Post a Comment