Sunday, December 18, 2011

Membuat Kesimpulan

Pada asasnya, kesimpulan itu adalah keputusan samada hendak menerima atau menolak hipotesis yang dibentuk pada awal penyiasatan.

Jika sesebuah hipotesis itu diterima, jawapan kepada persoalan yang ditimbulkan mengenai masalah yang dikaji adalah sama seperti hipotesis.

No comments:

Post a Comment