Wednesday, November 23, 2011

Ciri-ciri am hidupan

Semua hidupan / benda-benda hidup (living things) mempunyai beberapa ciri am (common characteristic)  yang menjadikan ianya lebih mudah bagi kita untuk mempelajari biologi.

Diantara ciri-ciri am yang terdapat pada semua hidupan / benda-benda hidup adalah:
  1. Terdiri daripada sel-sel.

  2. Patuh mengikut aturan ketetapan.

  3. Mendapat serta menggunakan bahan-bahan kimia dan tenaga bersumber dari alam sekitar.

  4. Mempunyai bahan genetik (genetic materials) yang unik.

  5. Membiak (reproduce).

  6. Berkembang dan membesar.

  7. Bertindak-balas kepada rangsangan (stimuli).

  8. Mengeluarkan (excrete) hasil / sisa buangan.

  9. Menyesuaikan diri dengan persekitaran.


No comments:

Post a Comment